04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

En obehaglig president Obama träder fram

Barack Obama blir en allt mer obehaglig president, i vart fall om man ser till hur ”oliktänkande” behandlas av hans administration.

Det tidigare lågvattensmärket bland presidenter i USA representerar Richard Nixon som i en avlyssningsskandal visade på paranoida böjelser av ett slag få trodde var möjliga. Samtal mellan mellan honom och medarbetare togs upp på band. Han nöjde sig inte med detta. Ett inbrott i demokraternas partihögkvarter skulle säkerställa information och avlyssning av de politiska motståndarna. Skandalen som fällde honom kallades Watergate. Den 9 augusti 1974 lämnade president Nixon sitt ämbete. Han ansågs då ha kränkt den personliga integriteten upprepade gånger på ett så flagrant sätt att han riskerade riksrätt och avsättning. Nixon förkom detta genom att avgå.

Barack Obama inledde sin första presidentperiod med att mena att han var annorlunda. Han skulle bli en enande president. Efter första mandatperioden stod  sanningen klar för de flesta. Han var presidenten som mer än någon annan på posten polariserat USA.

Nu dyker allt fler vittnesbörd om en systematisk kartläggning av Amerikanerna. Obama går steget längre än Richard Nixon. Han kartlägger inte bara meningsmotståndare, han vill kartlägga alla Amerikaner, länk. Att journalister på nyhetsbyråer och deras samtal kartlades är allvarligt. Läckor skulle tätas. Nu har dock presidenten och hans administration gått så långt att man övervakar alla abonnenter i hos vissa mobiltelefonoperatörer. Det ligger långt över gränsen vad ett demokratiskt samhälle kan tillåta sig göra.

I efterdyningarna till den 11 september 2001 skapades lagar för att förhindra terrorism. En av dem heter i USA ”Patriot act”. Det är en långtgående lagstiftning som ger möjlighet att övervaka oskyldiga. Anledningen till att detta är möjligt stavas potentiell terrorism. President Bush stiftade lagarna. Den som missbrukar dem är han efterträdare den nuvarande presidenten Obama. Inte nog med det han visar sig ha använt skattemyndigheterna för att kränka meningsmotståndare.

Inte nog med det de Amerikanska internetjättarna används också, länk.

Tyvärr är det bara att konstatera att bakom den talfagra muren av ord döljer sig en president med något som kan liknas vid totalitärt inriktade böjelser. Detta är allvarligt.

Situationen väcker också frågor om vilket samhälle vi vill ha i en värld där terrorismen är ett närvarande hot. Man kan inte vare sig i USA göra varje medborgare till en potentiell förbrytare som ska övervakas. Det öppna samhället måste för att kunna kallas detta ge medborgarna frizoner. Sådana borde vara elektronisk kommunikation via tal och internet. Bara när skälig misstanke är det rimligt av notera varje enskilt ord och då efter domstolsbeslut.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar