07212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Obama lanserar klimat-app

USAs allt mer trängde president, Barack Obama tar nu till ett nytt grepp. Tidningen The New York Times berättar om att Vita Huset inducerar en klimat-app, länk.

En av de ansvariga inom Obamas administration Robert M. Pestronic beskriver behovet på följande sätt: ”De lokala hälso-tjänstemän är i frontlinjen för att förbereda och ta itu med hälsoeffekter av klimatförändringar – från minskad luftkvalitet till extremt väder och klimatkänsliga smittsamma sjukdomar som virus och borrelia,”

Appen, webbsidan ska enligt Pestronic ”ge värdefulla data och information för att vägleda och stödja lokala hälsa myndigheter i deras insatser för att säkerställa hälsa och säkerhet för människor i deras samhällen.”

Appen ska vara en sort samlingsplats, clearinghus för klimatdata och ge möjlighet att svara på frågor om till exempel en viss plats är olämplig att bygga hus. Fokus kommer att vara på höjda vattennivåer i havet och översvämningar. Användandet ska inte vara begränsat till myndigheter. Utan vem som helst ska kunna ladda ned appen.

Appen möts med blandade reaktioner.

En forskare menar att utmaningen med klimatförändringarna inte är så mycket att förstå effekterna. Den stora utmaningen är att hantera riskerna av effekterna.

Obama försöker nu göra klimatfrågan till ett av hans tema under sin återstående tid som president.

Motståndarna i det republikanska partiet talar om att appen är en inledning på ett krig om ”kol som energikälla”.

Vad händer nu?

Relaterade artiklar

Lämna ett svar

Lämna en kommentar