07242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags avskaffa "hovnigningen" inom socialdemokratin

Enligt vadhållningsföretaget Ladbrokes finns det två starka kandidater i partiledarvalet, länk.

Sven Erik Österberg ger 2,85 gånger pengarna medan Mikael Damberg ger 4 gånger pengarna.
Morgan Johansson, Anders Lago ger 8 gånger pengarna. Veronika Palm och Ylva Johansson ger 10 gånger pengarna.
Samtidigt är det intressant att följa de närmast parallella processerna inom socialdemokraterna och miljöpartiet för att finna nya ledare. Socialdemokratin agerar fortfarande som om offentlighet åt diskussionerna är av ondo. I stället ställer man sin lit till interna och slutna processer. Dessutom försvarar man kulturen med att inte tillkännage sina kandidaturer.
Miljöpartiets process känns mycket mera som om den går i takt med tiden. Här förstår man kombinationen av öppenhet och intern process. De behöver inte stå i konflikt med varandra.
Ledande socialdemokraters argument om att man måste vara beredd att bli statsminister som socialdemokratisk partiledare.
Så såg historien ut. Om framtiden ska se ut på samma sätt krävs det något annat. Detta har inte socialdemokratin i dag. Just genom att hålla fast vid de gamla formerna och inte vågar sig på en förnyelse här blir läget ännu mer prekärt för partiet.
Det som pågår i socialdemokratin just nu påminner och Karl XVI Gustaf skulle hålla kvar vid samma frekvens och utförande av Gustav ( eller f om man följer hur kungen själv skrev) IIIs hovnigning. Båda förhållningssätten är närmast absurda.
Förnyelse krävs både i form och innehåll hos socialdemokraterna

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar