07252024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Opinionsundersökningar

Moderaterna ökar och socialdemokraterna minskar. Detta mantra bekräftas av opinionsundersökning efter opinionsundersökning. Nu senast är det SIFO som bekräftar detta, länk. Det intressanta är när ökningen upphör för moderaterna och avtar för socialdemokraterna. För socialdemokraterna är det fortfarande en bit dit.

Kristdemokraterna som borde inse att krisen är djup sluter leden. Allt talar för att partiet kommer att bli ett före detta riksdagsparti om man inte gör något drastiskt. Då krävs det krisinsikt.
Sverigedemokraterna ökar och man har nu 7,2% av rösterna. En strategi för att hantera både partiet och de missnöjesyttringar man representerar krävs. Här ser vi ingenting. Det finns lärdomar både från Norge och Danmark. Här borde man kunna lära sig av misstag och inte upprepa dem.
Inför Centernstämman i Åre kommer säkert temperaturen i förändringsarbetet att öka. Just nu händer lite

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar