04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Mera FRA

Så går det vidare slag i slag med FRA-lagen. 

Nu är det dags för Centrum för Rättvisa att anmäla FRA lagen till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Clarence Crafoord, jurist hos föreningen har funnit att den Svenska lagen är mycket lik den Engelska lagen som förkastades av domstolen för två veckor sedan. 

Några  viktiga punkter som visar på rättsosäkerheten är hur luddigt lagen är formulerad, att den enskilde inte i efterhand får veta at han/hon varit föremål för ”kontroll” och att den enskilde inte har rätt till skadestånd.
Det är bra att någon har tagit det steget. Att någon måste ta det steget visar också svagheter i det svenska författningsskyddet. Vi har ingen självständig författningsdomstol som kan pröva tvivelaktiga lagar. De svenska medborgarna har ingen sista försäkring inom landet för att pröva om politikerna har gått för långt. Vi måste ta den riktigt långa vägen för att få sådana lagar prövade.
I Tyskland finns författningsdomstol. Den prövar för närvarande om Lissabonfördraget strider mot den Tyska grundlagen.  Folket kan få förslagetlaglighetsprövat som en sista utväg. I USA med sin maktdelningsprincip har Supreme Court stor makt för att tolka konstitutionen. 
Här i Sverige har politikerna inte ansett att det behövs. Löntagarfonder, beskattning av kapitalförsäkringar och nu FRA lagen visar att det inte längre stämmer. Det är dag att författningskommitéen gör alvar av en författningsdomstol. Till dess får vi vänta på utslaget från Strassbourg.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar