06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Opinionen: storstad mot landsbygd

Sverige är delat visar en väljarundersökning av Novus-opinion, länk.

Mona går hem i stugorna med Fredrik går hem i radhus och höghus. Landsort ställs mot storstad. I och för sig är det inget märkvärdigt. Den trenden har varit känd i många andra sammanhang. Det är först nu detta visar sig på allvar hos väljarna.
I storstäderna är det 56-40 till Fredrik och på landsorten är det 53-40 till Mona. Sannolikt är övervikten för Fredrik ännu större i Stockholm medan läget i Göteborg kan vara mera jämt.
Den nya polariseringen mellan storstad och landsort ställer krav på partierna. Det är inte säkert att det är möjligt att vara både och. Folkpartiet är sedan gammalt ett storstadsfenomen. Trots detta har man inte lyckats skörda frukterna av Alliansens framgångar i storstäderna. 
Det verkar som om det är upplagt för framförallt tvekamp. 
Allt mer pekar på en Alliansseger. Den är dock enbart möjlig om alla Alliansens partier är kvar i riksdagen och att Sverigedemokraterna inte kommer in i riksdagen. I annat fall har vi ett mycket besvärligt parlamentariskt läge. 
Ett eller två mandat till piratpartiet i Stockholm ska vi heller inte utesluta.
Andra bloggar: fokus,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar