05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Teledatalagring strider mot tysk grundlag

Den outtröttlige Mark Klamberg förmedlar att den tyska författningsdomstolen har förklarat att teledatalagringsdirektivet strider mot artikel 8 i Europakonventionen för mänskliga rättigheter, länk.

Detta gör att det borde bli omöjligt att införa direktivet i Sverige.
Man känner liberala vingslag.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar