05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Efter second life: Den Virtuella Republiken Sverige

Malmö kommun har upptäckt second life, länk och ska nu ge sig in i detta spel berättar Mymlan, länk och Bison, länk

Spelet second life införde ett något viktigt. Man skapade en spegel av samhället och skapa en mera påtaglig virtuell värld. 
På ett sätt visade second life de många upplevt. Det man visade var att internet representerar en levande parallell verklighet. På ett sätt blev second life en utmaning av nationalstaten.

Idén om nationalstaten har sina rötter i 1500 talets tankevärld. Som en av tänkarna bakom nationalstaten  brukar man tala om Jean Bodin. Nationalstaten en modell för att legitimera makt och statens beslutsfattande. Man kan säga att om ett antal människor har samma historia, språk, kultur så ska de vara organiserade i en stat. Inom denna stat ska det upprätthållas tolerans mellan medborgarna. Under 1800 talet skedde ett ett antal nationsbildningar inspirerade av idén om nationalstaten, till exempel kan nämnas Tyskland och Italien
Denna idé är som alla inser en produkt av en värld utan internet. I dag blir nationalstatsidén inte lika självklar. Second life blev en sorts utmanare mot den idén. Nu tar Malmö stad ställning i denna idéologiska debatt. För mig är det en smula bisarrt. Det blir extra märkligt att Malmö stad ger sig in i second life när denna första statsbildning går mot sin upplösning och sannolika upplösning. Anledningen till förfallet är inte som för andra stater krig. Det är i stället att allt färre vill tillhöra denna värld, länk.
För min egen del ser jag virtuella nationer som ett sätt att påverka utvecklingen i de reella nationerna. Därför utropade jag den 23 mars den Virtuella Republiken Sverige. Den blir ett sätt att spegla vad som sker i Sverige och även att ifrågasätta utvecklingen. Metoden blir att visa på alternativ i denna parallellnation. 
Om de uppstår fler virtuella nationer är något som vi får se. Kanske finns det ett behov av samarbete mellan dessa nationer.
I denna parallella nation med sin regering, sina utskott sitt parlament och inte minst sina medborgare finns möjlighet att utveckla medborgerliga friheter. Denna nation finns bara i den virtuella världen. Här finns möjligheter på att konkret skapa lagstiftning som har att göra med upphovrätt och kreativitet. Denna nation kan inspirera till förändring i det reella konungariket Sverige. 
Sedan finns alltid en frågeställning som är spännande. Vilka är egentligen gränserna för en sådan idékonstruktion?
Andra bloggar: HAX, Patrik Öhman, Karl Sigfrid,
 

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar