06242024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Dags att jobba lite övertid Bondesson?

Hänt i Värmdö

Min pappa brukade alltid säga att eftersom han börjar jobba tidigt fick han kompensera det med att jobba sent också.

Nu verkar kommunstyrelsens arbetsutskott anammat den devisen. Eftersom man sköter ett antal ärenden med vänster hand eller inte alls hinner med dem så ska man ta på sig ännu fler. Det är trist att ett antal herrar, med borgerliga förtecken inte förstår bättre. Mest trist är det med den närmast ansvarige herr kommunalrådet Peter Bondesson.

Nu har nämligen just kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagit sig till ytterligare ett uppdrag. Man ska vara politisk styrgrupp för arbetet med att effektivisera användningen 55-75 miljoner av kommunens budget som har att göra med barn som har särskilda behov. En viktig del av arbetet är att utreda den så kallade resursskolan i Värmdö kommun.
Något utredningsuppdrag hade man inte med sig. Det ansvarige kommunalrådet Peter Bondesson kom utan papper och ganska oförberedd. Han hade förmodligen inte haft tid att förbereda ärendet. För det kan väl inte var så att han inte visste hur han skulle göra.
Hade han läst sin mail så hade det gått lättare. Här kommer utdrag av mailkorrespondensen som visar hur han hade kunnat sparat tid och arbete.

Jag kan inte öppna bilagan. Inte ens när jag döper om den till ”*.doc”
Peter Bondesson
—– Original Message —–

Sent: Wednesday, October 21, 2009 5:50 PM
Subject: Fwd: Utredningsuppdrag, resursskolan

Hej Hasse, Henrik, Bengt, Peter, Fredrik och Lars Erik
här kommer ett utkast till utredningsuppdrag vad gäller resursskolan.

Vänliga hälsningar

Stefan


Vänliga Hälsningar

Stefan Mårtensson
Organisationskonsult, Entreprenör, Debattör, Bloggör

blog: [ http://www.martenssonsmeningar.blogspot.com
]
www.martenssonsmeningar.blogspot.com
mobil: +46 709-84 20 05

2 bilagorHämta alla bilagor
Attach0.html Attach0.html
1kB
Öppna som ett Google-dokument Visa Hämta
Utredningsuppdrag om resursskolan inom Värmdö  kommun samt .do Utredningsuppdrag om resursskolan inom Värmdö kommun samt .do
111kB
Hämta
Svara
Vidarebefordra

Svara

stefan Mårtensson

till hans.lindqvist, alenfalk, famkleijn, kso, A.O.Fors, Peter


visa information 21 okt (5 dagar sedan)

Hej Peter

sänder dokumentet som mail i stället

Utredningsuppdrag om resursskolan inom Värmdö

kommun samt vissa verksamheter som har samband

med detta.

Vänliga hälsningar på kvällskvisten

från


Stefan


Utredningsuppdrag om resursskolan inom Värmdö kommun samt vissa verksamheter som har samband med detta.

Bakgrund

Utbildningsnämnden i Värmdö kommun har den

15 juni 2009 beslutat att hemställa

att kommunstyrelsen tillsätter en utredning om den

så kallade resursskolan inom Värmdö kommun.

I dag beställer utbildningsförvaltningen av produktions-

styrelsen tjänster för elever

med särskilda behov. Denna verksamhet är PRO-

VARMDO organiserat som ett eget rektorsområde.

Utredningens uppdrag

Utredningen ska presentera ett underlag för att kunna

-organisera verksamhet, framförallt utbildning och utveckla

pedagogik och arbetsformer för elever med särskilda behov

inom socialförvaltningens område och utbildningsnämndens

verksamhetsområde. Utredningen ska redovisa förslag som

inom i dag existerande

anslagsramar som har till syfta att förbättra studieresultaten,

belyser hur motivationen hos dessa elever kan ökas,

samt hur ledning och uppföljning bör vara organiserad.

Utredningen bör särskilt belysa och ge förslag till hur man

kan organisera samarbetet mellan socialförvaltning och

utbildningsförvaltning inom detta verksamhetsområdet.

I det material som utredningen redovisar ska särskilt belysas:

Erfarenheter av olika typer av organisation, metoder och

pedagogik av skolverksamhet för elever med särskilda behov

i andra kommuner.

Internationellt intressanta organisationsformer, metoder och

pedagogik bör också redovisa

Särskilt bör utredningen beskriva vilka framgångsfaktorer som

kan definieras i anordnandet av sådan undervisning utifrån

nationella och internationella erfarenheter.

Utredningen bör belysa goda exempel på undervisning för

elever med särskilda behov som är offentligt organiserade

verksamheter, såväl som verksamheter organiserade

privat som inom den sociala ekonomins verksamhetsområden.

Möjligheten att införa ett sk ”pengsystem” inom detta

verksamhetsområde.

Utredningens organisation

Utredningen leds av en parlamentarisk ledningsgrupp med

representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige.

Utredningens ordförande ska vara en centerpartist.

Utredningen ska ha en referensgrupp som består av

representanter för UKÄ kontoret, PROVARMDO,

socialförvaltningen, brukare, elever och föräldrar

Utredningsarbetet ska utföras av en externt hämtad utredare.

Utredningen ska presentera sitt arbete senast den 31 maj 2010.


Den 21 oktober 2009 22.56 skrev Peter Bondesson
peterbondesson@telia.com>:


Jag kan inte öppna bilagan. Inte ens när jag döper om den till ”*.doc”
Peter Bondesson
—– Original Message —–

Sent: Wednesday, October 21, 2009 5:50 PM
Subject: Fwd: Utredningsuppdrag, resursskolan

Hej Hasse, Henrik, Bengt, Peter, Fredrik och Lars Erik
här kommer ett utkast till utredningsuppdrag vad gäller

resursskolan.

Vänliga hälsningar

Stefan


Vänliga Hälsningar

Stefan Mårtensson
Organisationskonsult, Entreprenör, Debattör, Bloggör

blog: [ http://www.martenssonsmeningar.blogspot.com
]
www.martenssonsmeningar.blogspot.com
mobil: +46 709-84 20 05


Vänliga Hälsningar

Stefan Mårtensson
Organisationskonsult, Entreprenör, Debattör, Bloggör

blog: www.martenssonsmeningar.blogspot.com

– Visa citerad text –
Svara
Svara alla
Vidarebefordra

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar