05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Några reflektioner kring det gamla året eller en sorts Nyårskrönika

I USA tillträdde Barack Obama som president. Sällan har någon burits så högt för sina utsagda tankar. Sällan har någon spenderat mer det första presidentåret. Sällan har någon president skapat så mycket dåligt samvete hos de närmast allierade. Nobels fredspris var ett exempel på detta. Torbjörn Jageland kände uppenbarligen att det var dags för Norge att visa att man har lämnat stödet för den neokonservativa linjen i USA. Som socialdemokrat kunde han gjort detta på många andra sätt. Nu valde ha att devalvera Nobels Fredspris. Det var inte precis i Alfred Nobels anda.
I Iran skärptes motsättningarna. Här finns en stark rörelse under ytan som vill förena demokratiska värden och islam. Det kan bli ett spännande experiment eller ett blodbad.
Afganistankriget löper inte som planerat. Det finns en risk för att vi här inte bara ser en Amerikansk upprepning av Vietnamnkriget utan ett hela västvärldens. Ingen har hittills lyckats ha kontroll över hela detta land annat än kort tid. Det finns väldigt lite som talar för att någon av parterna i kriget kommer att lyckas denna gång heller.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar