06212024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Ledande socialdemokrat: Lagstiftning mot snöfall räddar tågen?

Socialdemokraten och ordföranden i riksdagens trafikutskott, Lena Hallengren vill stoppa vintern genom ny lagstiftning, länk. På något annat sätt kan man faktiskt inte tolka hennes debattartikel i Svenska Dagbladet. Hotet om avreglering har fått vädret att ställa till ett elände för SJ.

Hon reflekterar inte över att det kan finnas andra orsaker. Att långvarit eftersatt underhåll och utveckling från ett monopolsystem sida kan vara en av förklaringarna till problemen har inte fallit henne in.
-Nej nu är det lagstiftning som gäller. Att reglera hur stora snömängder som får falla per dag och ackumlerat per vecka vore ett viktigt steg för att säkra järnvägstransporterna. Nästa är att lagstifta mot temperaturer under minus tio grader är ett nästa gott steg. Då och enbart då är isbildningen som finns i verkligheten inget problem, eller hur var det nu?
Enligt denna socialdemokrat ser problemen och icke problemen ut som följer:”Det stora grundproblemet för tågtrafiken är varken beredskapen, signalfel eller isbildning i växlar och hjul. Det är kapacitetsbristen, att det är fullt på spåren, som är det svenska järnvägssystemets riktigt sårbara punkt.”

Om detta är problemet, varför har inga socialdemokratiska regeringar gjort något åt det?Sanningen är att Alliansregeringen fått ta över de problem som socialdemokraterna sopat under mattan. Nu tas det tag i höghastighetståg och andra stora utmaningar. Det borde varit gjort för länge sedan.

Lena Hallengren radar upp fem punkter som enligt henne visar att konkurrensutsättning är dåligt. När man läser hennes punkter får man bilden av att det enda fungerande ekonomiska systemet är planekonomin. Jag trodde faktiskt att Hallengren visste att järnridån föll redan den 9 november 1989 och skälet till detta var att planekonomin inte fungerade.

Om monopol däremot vore lösningen borde man avskaffa konkurrensen i sjö- och lufttrafiken och inte inskränka det till att bara gälla spårtrafiken.

Konkurrensutsättning av järnvägen kommer att utveckla detta transportslag och inte tvärt om.

Andra bloggar: Peter Andersson,

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar