05202024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Några hypoteser

Hänt i Värmdö

Är kommunfullmäktiges ordförande Lars Erik Alversjö en lustigkurre?

Härförleden mötte nämnde Lars Erik Alversjö en ledande företrädare för VärmdöCentern. Han gjorde sig lustig över över vad som stod skrivet om en ledande kvinnlig kandidat. Denne hade sagt att hon sett till så att biblioteken i Värmdö kommun fått trådlösa nätverk för internet.
Bloggen undrar vad som kan ligga bakom detta försök till att vara lustig.
Följande hypoteser är uppställda:
1. Det är en manlig härskarteknik
2. Alversjö inser inte vilket arbete som ligger bakom för att få till detta. Det krävdes ett gediget uppföljningsarbete för att säkerställa att beslutet genomfördes.
3. Alversjö har synpunkter på tekniken och anser att den är föråldrad. Detta är möjligt men fortfarande är denna teknik viktigt för att göra det möjligt för fler människor att få tillgång till internet. Faktiskt gör de trådlösa avgiftsfria nätverken Sverige mer jämställt
4. Alversjö anser att risken för att dessa zoner kommer att användas för illegal fildelning är stor. Därför var lustigheten ett sätt att avleda oron för de stämningar han såg framför sig baserat på IPRED lagen.
5. Han är avundsjuk
6. Hans sätt att göra sig lustig betydde egentligen ingenting.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar