07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vem har egentligen ett problem?

Hänt i Värmdö

Det diskuteras mycket om vilka partiet som så småningom kan släppas i i koalition för Värmdö på vissa villkor. Bloggen noterar att Camilla Lien, moderat och ett kort tag ytterligare vice ordförande i fullmäktige och ordförande i Ungdoms-, Kultur-, och fritidsnämnden skriver om centern på Värmdö. Så här skriver hon, länk: Därför ser jag framtiden an med tillförsikt i och med att en ny koalition bildats, vilken även innefattar miljöpartiet. Jag vill samtidigt framhålla en förhoppning, att centerpartiet skall reda ut sin situation, för att ett samarbete åter skall bli möjligt – med Värmdökoalitionen.” Resonemanget bygger på att det finns ett intresse från VärmdöCentern för det.
Man kan fundera över det kloka att spela i ett lag som inte ställer upp med A-lagsuppställningen, vilket är fallet med moderaterna. Det kan vara klokt att invänta en bättre laguppställning. Samtidigt ska man vara klar över att varje parti representeras av dem som detta parti nominerar. Det ska inte andra partier försöka styra öppet eller i det fördolda.

Ett samarbete bygger på att ge och ta. Dessutom måste det finnas ett visst frihetsutrymme för vart och ett av de ingående partierna. Detta senare har inte funnits. I stället har det varit frågan om att i stor utsträckning genomföra en politik som dikterats av moderaterna. Det fungerar inte i längden.

Fru Lien fortsätter: ”Centerpartiet, en av de fyra i Allians för Värmdö, har ändrat ståndpunkt i en rad frågor, som man tidigare enats om. För att kunna ta ansvar, gå vidare oich anta de stora utmaningar, som en kommun i så stark utveckling som Värmdö visar, är ett väl utvecklat och förtroendefullt samarbete mellan samtliga parter nödvändigt .”

Lien är dåligt påläst. VärmdöCentern har inte ändrat ståndpunkt. Däremot är man inte intresserad av att förhandla bort sparsamhet med medborgarnas pengar. Då blir konsekvensen att den nuvarande slösa-organisationen måste avskaffas. Genom att göra detta skapas grunden för skattesänkningar och ökade resurser till skolan.

Andra medier: NVP, NVP

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar