05222024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Om badhus och relativitet

Hänt i Värmdö

Vetenskapen talar om att minnet inte är en sorts foto. I stället är det en sorts skapande process. Därför blir det ganska svårt att säga att någon ljuger. Möjligen går det om någon benänmner ett fenomen eller en händelse som ny. Naturligtvis kan den som är väl orienterad i relativitetsteorin med fog hävda att samma tid bara gäller i ett lokalt referenssystem.
Bloggen däremot menar att salig Albert Einstein menade att lokala referenssystem är större än Värmdö kommun. Då är bloggen samtidigt medveten om att tidsuppfattningen hos en del politiker motsäger salig Einstein.
Nu visar det att det privata företaget Medley utmanar kommunen om driften av Gustavsbergsbadet, länk. Riktigt bra kan man tycka. Bloggen är samtidigt medveten om att just Medley backade ur ett driftavtal av samma bad fem i tolv.
Om det ska vara riktigt bra borde kommunen sälja badhuset och badhusfastigheten och genomföra en anbudsupphandling av driften. Detta borde gjorts för länge sedan.
Problemet är att kommunen kunde sålt badhuset för flera år sedan. Budet skulle inneburit en lätt reavinst på mellan 25-35 miljoner. Då sa den dåvarande kommunstyrelseordföranden Jonas Nilsson nej. Med i diskussionerna var Hans Ove ”Greven” Görtz.
Greven kommenterar konkurrensutsättning av badet i NVP med orden: ”att det inte förts några livaktiga diskussioner om att privatisera driften av badet. Samtidigt tillägger han att den nu väckta frågan är relativt ny.”

Det finns tre huvudtolkningar till uttalandet. Antingen är Greven extremanhängare till salig Einsteins relativitetsteori. Det kan också vara så att hans konstruerande minne har konstruerat bort händelser som flera andra varit med om. Det sista alternativet är att Greven faktisk ljuger.
Hur det förhåller sig kan vi bara spekulera om.

Bloggen tycker att det ska bli spännande att se hur kommunen hanterar utmaningen.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar