06192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Om medborgerliga rättigheter och överheten

Hänt i bland annat Värmdö
I gamla tider skulle de lägre stående i samhället visa sin aktning för överheten. Olika typer av underdåniga hälsningsritualer utformades. I svensk lagstiftning är numera det mesta av straffen borta för den som inte visar överheten tillbörlig aktning. I Sverige hade vi i 1864 års strafflag en bestämmelse om ”majestätsbrott”. Den avskaffades så sent som 1948. Kungen har numera ingen makt och är inte på samma sätt överhet. I stället har politikerna i många fall blivit överhet. Det är märkligt för att man borde inse att uppdraget kommer från medborgarna. Det har inte hindrat sådana som statsminister Göran Persson att uppträda som överheten personifierad. Hela programserien om honom visar ganska tydligt att han ser sig själv som överheten.

Att misshaga överheten kan vara att inte dela dess uppfattningar och påpeka fel och brister i olika beslut. En representant för överheten har nyligen uttryckt sitt missnöje över denna bloggs skribent. Denne har nämligen tagit sig före att överklaga ett mycket tveksamt kommunalt beslut, en borgen på 11 miljoner som har tillkommit på tveksamt sätt och med utomordentligt dåliga underlag.

Först, vad är en borgen?
Borgen heter egentligen proprieborgen och det innebär att fullt ut för någon annan som för egen skuld bli betalningsansvarig för dennes förpliktelser. Det spelar sedan ingen roll om den som fått borgen inte vill och/eller inte kan betala. Borgensmannen är skyldig att betala.

Överheten i detta fall personifieras av kommunfullmäktigeledamoten, ersättare i kommunstyrelsen och ordföranden i kultur- och fritidsnämnden samt samordnare för ungdomsfrågor i Värmdö kommun, herr Fredrik Sneibjerg.
Han menar att de som överklagar vill skaffa sig billiga poänger, länk. Det kan äga sin riktigthet, men inte på det sätt herr Sneibjerg tror. För om de som överklagar har rätt minskar kommunen sina riskengagemang med 11 miljoner kronor. Det är billigt.  Om överheten får rätt blir det i stället obilliga eller om man så vill dyrköpta poänger. Hela äventyret ökar kommunens risk med 11 miljoner kronor. Till på köpet vet inte den som ställer borgen något om ekonomin i det bolag man garanterar ”så som för egen skuld”. Att detta är ansvarslöst förstår vem som helst.

I gamla tider och inom juridiken talar man om billigt och obilligt. Det är detta motsatspar som är det relevanta. Där menar man att billigt står för rimligt och obilligt står för orimligt.

Genom sina uttalande verkar Sneibjerg lite grand ha missförstått vad det innebär att vara liberal. Om man är det ligger det i korten att vara mot majestätsbrott. I vart fall har det varit så i några hundra år. Det är något som möjligt att herr Sneibjerg vill ändra på.

Värmdö kommun har nu fattat beslut om att  gå i borgen så som för egen skuld för bolaget Värmdövallen AB som ägs av Värmdö IF. Underlagen för beslutet var bristfälliga. Det visste de ansvariga, däribland ordföranden i kultur och fritidsnämnden, Fredrik Sneibjerg. Trots detta ser man inte till att rimliga beslutsunderlag finns när besluten ska tas. Det är nonchalant. Att beslutet därefter överklagas är en reaktion på bristerna. Att då kritisera de som överklagar i stället för att utöva självkritik framstår som ganska konstigt eller om man så vill obilligt.

Ingen har visat på vilka avtal kommunen har med Värmdövallen AB som man går i borgen för. Det borde vara ”billigt”. Om man inte har något avtal kan bolaget faktiskt pantsätta fastigheten helt lagligt samtidigt som man har en kommunal borgen. Det kan göra att kommunen ställer en säkerhet utan att ha någon realsäkerhet för sitt åtagande. Helt orimligt, menar bloggen. För att undvika detta krävs ett avtal med en så kallad negativklausul. Någon sådan verkar inte finnas. Omsorgen om skattebetalarna får stå tillbaka för en dyr gåva från politikerna. Det kunde varit ett transparent avtal. Då hade i vart fall denna bloggs skribent sett på situationen på ett helt annat sätt.

Man frågar sig: varför denna irritation?
Varför söker överheten söka efter vem som förorättat dem, genom att överklaga?

Det finns ett mindre smickrande svar. Enligt flera av varandra oberoende källor som talat med bloggen är borgen resultatet av en nära relation mellan kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i Värmdövallen. Detta ska tystas ned, menar en del som är insatta i ärendet. Vissa talar om jäv. Andra talar om vänskapskorruption. Löftet om borgen lär Värmdövallen fått underhand av kommunstyrelsens ordförande. Trots detta har inte denne man avstått från att delta i besluten, märkligt.

Den som lurat hantverkare, ideellt arbetande och andra verkar vara andra ur överheten. De som överklagar har nämligen inte lämnat några löften. Det verkar överheten ha gjort utan att ha vare sig mandat eller lov till detta.

En sista reflektion. I vanliga fall när någon lånar med fastighet som säkerhet krävs det eget kapital. Det varierar från 10-30%. Bankmässigt, skulle man kunna säga.

Värmdövallen AB hade vid utgången av år 2010 ett eget kapital på 207.000 kronor. Med de lån man har är det egna kapitalet under en halv procent. Det kan tyckas lite i minsta laget, både för dem som sitter i styrelsen och för kommunen. De som sitter i styrelsen kan nämligen snart riskera att bli personligen betalningsansvariga, men det har väl redan de ansvariga politikerna upplyst dessa medborgare om.

Fotnot: Värmdövallen AB har fått totala borgensförbindelser på 41,35 miljoner. Dessutom har kommunen olika uppdragsavtal med bolaget.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna

Lämna ett svar

Lämna en kommentar