04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politik fungerar inte som politikerna tror

Något som alltid fascinerat mig är att politiker har så dålig fingertoppskänsla. De missar uppenbara signaler om vad som kommer att hända framöver. Och de har en farlig övertro på att politiska beslut verkligen ger avsedda resultat. Konceptet med dynamiska effekter, det tycks de över huvud taget inte begripa.

Låt oss ta flyktingkrisen som exempel. Alla har sett vad som har varit på väg att hända i Syrien, under flera års tid. Ändå tycks Europa stå överrumplat när de stora flyktingströmmarna sätts i rörelse. Och att Sverige, med världens kanske mest generösa välfärdsstat skulle vara ett populärt slutmål för många av dessa flyktingar – det hade en pärlhöna kunnat räkna ut. Ändå befann sig stora delar av det politiska Sverige i ett tillstånd av förnekelse in i det sista.

Och om politikerna inte kan se vad som håller på att hända, har vi inte myndigheter som sysslar med underrättelseverksamhet? Var inte ett av FRA:s uppdrag att förutse just migrationsströmmar? (Å andra sidan missade dessa myndigheter även att Ryssland var på väg att annektera Krim. Så man skall kanske inte förvänta sig allt för mycket.)

Ett annat exempel: Det är väl känt att höjda skatter kan ge minskade skatteintäkter. Någonstans finns en brytpunkt där folk inte tycker att det är värt att jobba och slita mer och ändå få mindre kvar i plånboken. Detta tycks vara en insikt som är fullständigt okänd för många av riksdagens ledamöter – trots att den borde vara uppenbar.

Sedan har vi det där med oförutsedda och oönskade effekter. Som när Sverige en gång i tiden genomförde en ordentlig höjning av tobaksskatten. Resultatet blev smuggling (och produktion av fulcigaretter i industriell skala, på Balkan). Smugglingen ledde till annan, värre brottslighet. Och smuggelcigaretterna har fortfarande en position på den svenska marknaden.

Drogpolitiken är ett annat exempel. Det är som under åren med alkoholförbud i USA. Förbudspolitiken skapar lönsamma brottssyndikat. Och den exponerar så väl brukare som missbrukare för produkter av tveksam kvalitet. Mycket av det våld vi ser i vårt samhälle (inte minst med skjutvapen inblandade) är en direkt och förutsägbar konsekvens av drogpolitiken. Den skapar otrygghet för alla.

Politiker tycks tro att om man drar i spak A, då kommer A att inträffa i verkligheten. Men så är det nästan aldrig. Varje politiskt beslut ändrar den samlade dynamiken. Incitament förändras, inte sällan på oförutsedda områden. Till och med redan existerande regelverk kan få nya och oväntade effekter när man drar i spakarna. Det är som en ballong. Klämmer man ihop den på ett ställe, då sväller den på ett annat.

Politik fungerar helt enkelt inte på det sätt makthavarna ofta förväntar sig.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna