04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Politikerna spelar rysk roulette med vår säkerhet

Det saknas bitar i samhällsbygget. Till exempel gäller det vårt försvar mot yttre fiender. Det skulle stöpas om. Så man monterade ner det gamla. Men sedan underlät man att bygga upp något nytt istället.

Sverige saknar i dag trovärdigt militärt försvar. Skulle landet dras in i en konflikt, då kan vi inte försvara vårt land. Än mindre hjälpa våra grannar.

En intressant sak är hur i princip alla politiska partier väljer att blunda – och vilka prioriteringar de gör istället. Det är så väldigt mycket annat som de tycker är viktigare än att kunna försvara landet och dess befolkning mot militär aggression. Och de tycks komma undan med det.

Samtidigt rustar ett allt mer aggressivt, expansivt och nyckfullt Ryssland. Det gäller till exempel en massiv satsning på landstigningsfartyg. I Östersjön. Det är tveklöst en offensiv satsning, som inte kan användas på annat sätt än för invasion av annat lands territorium. Tydligare än så kan varningssignalerna knappast bli.

Att Ryssland är ekonomiskt svagt gör inte saken ett dugg bättre. Det innebär bara att Putin-regimen har behov av yttre fiender för att ena landet och folket bakom ett stort projekt. Och att Ryssland satsar på offensiv militär förmåga i ett läge där andra centrala samhällsfunktioner sätts åt sidan, det borde vara något som verkligen understryker situationens allvar.

Det fattas inte heller scenarier för en militär konflikt. Nu ser det ut som om Ryssland planerar att trappa upp konflikten i östra Ukraina, igen. Vart det kan leda är det ingen som riktigt vet.

Eller ta baltstaterna som exempel. Att de politiskt och militärt numera tillhör väst är ett uppenbart irritationsmoment för president Putin. (De har dessutom en betydande ryskspråkig befolkning, vars ”skydd” mycket väl skulle kunna vara den förevändning Ryssland behöver för att gå in.) I en sådan situation blir Gotland och sydöstra Sverige av mycket stor strategisk och taktisk betydelse, så väl för Ryssland som för Nato.

Sveriges behov av ett fungerande och trovärdigt militärt försvar är uppenbart och möjligen även akut. Men våra politiker spelar rysk roulette med vår säkerhet.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna