06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Den svenska demokratin har gått vilse

Man bör vara avvaktande mot politiska partier och länder som har någon form av ordet demokrati i sitt namn. Det är ofta bara ett plakat som skymmer något annat.

Siffran 51 är den politiska demokratins heliga graal. Har man mer än hälften av mandaten i en politisk församling, då har man makten. Då kan man besluta i princip vad som helst. Då kan man tvinga alla andra att lyda. Med våld, om så krävs.

Man kan till och med avskaffa demokratin i god demokratisk ordning.

Demokratin är ett mycket kraftfullt verktyg, som bör användas med försiktighet och eftertanke. För varje majoritetsbeslut som fattas finns en minoritet som är missnöjd. (Eller som rent av får sin frihet kränkt eller sin egendom konfiskerad.) Politiska beslut för ett helt land kan som regel inte passa eller ta hänsyn till alla. Politikens omelett kräver att det knäcks en del ägg.

Just därför bör politiskt förtroendevalda fatta så få beslut som möjligt. De bör bara hantera sådant som är riktigt viktigt. Lagarna skall vara få men tydliga. Resten bör man lämna till medborgarna själva.

Men så är det inte i dag. Politikerna styr och ställer över folket så mycket de bara hinner och orkar. Bara för att de kan. Som om de anser sig vara förmer än andra människor.

Istället borde de börja betrakta medborgarna som fria individer, som är kapabla att fatta egna beslut och ta ansvar för sina handlingar. Demokrati betyder ju i grunden folkvälde. Då bör man rimligtvis lita på nämnda folk och dess förmåga att ta vara på sig själv.

Politisk demokrati förutsätter även insyn, närhet och deltagande. Men offentlighetsprincipen inskränks, regeringen vill slå samman våra län till storregioner och maktutövningen har blivit i princip obegriplig för vanligt folk. Just nu är allt på väg åt fel håll.

Den svenska demokratin skulle helt enkelt behöva ett omtag. Den bör fokusera på sådant som är viktigt – och återknyta kontakten med folket.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna