04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kan EU reformeras?

Jag är EU-kritisk. Men jag anser ändå att det finns bra saker med EU. Framförallt handlar det om frihandel och den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital.

Jag tycker också att det är värdefullt att EU värnar de mänskliga rättigheterna, i vart fall som de kommer till uttryck i Europakonventionen. När en stat begår övergrepp mot en enskild individ (eller en juridisk person) kan det behövas en högre instans att vända sig till. Inte minst gäller detta för länder som Sverige, som saknar en egen konstitutionsdomstol.

Jag tror att de flesta håller med mig. Opinionsmätningar visar att sju av tio svenskar anser att EU har för mycket makt eller att vi bör lämna unionen helt. Och sedan de genomfördes tycks svenska folket ha blivit än mer EU-kritiskt.

Men är det möjligt att krympa EU? Många medlemsstater visar inget intresse för en sådan utveckling. Och de länder som på senare tid utvecklat en mer EU-kritisk hållning tycks även ogilla fri rörlighet och medborgerliga fri- och rättigheter. Så där finns inte mycket att hoppas på.

Att samla den allmänna opinionen i Europa för en EU-reform är inte det lättaste. Vi splittras genom att vi talar olika språk och det finns inga rimliga gemensamma mediekanaler. Så det är möjligt att människor över hela Europa går omkring och knyter handen i byxfickan, omedvetna om att de tillhör en tyst majoritet som sträcker sig över hela kontinenten.

Kan man skapa en europeisk mediekanal som driver en EU-reformistisk linje och som sprids på alla unionens viktigare språk? Kanske. Men det skulle kräva en oerhörd arbetsinsats. Och det är tveksamt om den skulle kunna bli ekonomiskt bärkraftig.

Kan man starta en EU-reformistisk folkrörelse med avdelningar i alla medlmsstater? Kanske. Även det vore en gigantiskt uppgift. Det svåraste vore förmodligen att hålla den till renodlad reforminriktad kritik – utan att tas över av nationalistiska, främlingsfientliga, protektionistiska krafter eller av olika särintressen.

Jag är inte säker på vad som kan göras. Men jag är övertygad om att något måste göras. Om EU fortsätter på vägen mot överstatlighet, centralstyrning, korporativism och svällande byråkrati – då kommer hela projektet att gå över styr på ett sätt som riskerar att ödelägga även de få saker som är bra med EU.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna