04142024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Skall vi verkligen dra på oss en energikris också?

Det måste bli ett slut på sabotaget av energipolitiken.

Vindsnurror och sol i all ära, men när det inte blåser och solen inte skiner måste energitillförseln ändå säkras. Vattenkraften kan användas som buffert, men inte i vilken utsträckning som helst. Smältvattnet i dammarna måste räcka hela säsongen. Vi kan importera el, men får då finna oss i att den ofta inte är speciellt miljövänlig. Dessutom är det alltid ett risktagande att göra sig beroende av andra länder.

I går kväll såg den svenska energibalansen ut så här: Vatten c:a 50%, kärnkraft c:a 40%, vindkraft c:a 7% och resten värmekraft och ospecificerade energikällor.

Miljöpartiet må ha svikit i nästan alla sina frågor i regeringsställning, men det ser ut som om de kan ”lyckas” med en sak – att avveckla kärnkraften. Vilket naturligtvis är idiotiskt. Speciellt som flera svenska kärnkraftverk står nyrenoverade och klara att köras i årtionden framöver.

Att sossarna går med på detta är en gåta. De vet mycket väl att den svenska industrin är beroende av en stabil elförsörjning. De spelar med i ett spel där de vet att de gör fel – bara för att säkra sin maktbas i riksdagen. Det är oansvarigt.

Men det handlar inte bara om landets tillgång till el på kort och medellång sikt. Regeringens energipolitik stänger dörren till framtiden.

Den teknik och det kunnande som finns i kärnkraftsindustrin är avgörande för framtidens energiproduktion. Det är vad som står på spel.

En gång i tiden valde världen uranbaserad kärnkraftsteknik framför den renare, säkrare och bättre torium-tekniken. Skälet var att de länder som då drev utvecklingen ville ha en lösning som passade bättre för utveckling av kärnvapen. Idag står det klart att detta var ett dåligt val.

Men torium-tekniken utvecklas ändå på många håll i världen, från Norge till Indien. Tillgången på torium är närmast obegränsad. Man kan även använda dagens kärnkraftsavfall i toriumreaktorerna. Mängden avfall minskas då och det som blir kvar behöver “bara” lagras i några hundra år jämfört med dagens hundratusentals år. Störs processen i en toriumreaktor, då stannar den av av sig själv.

Det är detta vi skall förhålla oss till. Avvecklar vi dagens kärnkraft, då skrotar vi också det tekniska kunnande som krävs för att bygga och driva morgondagens toriumkraftverk.

Min gissning är att Miljöpartiet inte vill att vi skall ha tillgång till säker och närmast obegränsad energi. Ett sådant scenarie passar inte ihop med deras kritik av utveckling, tillväxt och det moderna samhället. De vill att vår tillgång till energi skall vara knapp.

Det är naturligtvis märkligt att ett parti som i dag samlar 4,5% av väljarna bakom sig skall kunna tvinga in Sverige i en permanent energikris. Ännu märkligare blir det om man betänker att den energi de stänger dörren för är fri från CO2- och partikelutsläpp. Miljöpartiets energipolitik går ihop lika lite som dess identitespolitik.

Det blir väl som vanligt. Först läggs den svenska kärnkraften ner. När vi sedan inser att vi måste följa med resten av världen i utvecklingen av torium-reaktorer – då får vi bygga upp vårt know how och vår kompetens från grunden igen. Vilket kommer att bli väldigt dyrt. Helt i onödan.

Sverige har problem nog som det är, utan att vi behöver dra på oss en självförvållad energikris.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna