04122024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vill vi verkligen inskränka yttrandefriheten, utan lagstöd och utan rättslig prövning?

Jag skulle vilja rikta uppmärksamhet mot att yttrandefriheten inte bara är hotad, utan att frågan dessutom håller på att glida undan från demokratisk kontroll.

Yttrandefrihet är nödvändig i ett öppet, demokratiskt samhälle.

Det kan möjligen finnas situationer där yttrandefriheten behöver inskränkas. Om så är fallet, då måste det ske genom lag som stiftats i god demokratisk ordning – och själva beslutet skall då fattas genom en föregående rättslig prövning, i domstol. Detta beslut måste även kunna överklagas. Alla, låg som hög, skall vara lika inför sådana lagar.

Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig och medborgerlig fri- och rättighet – och skall behandlas med den respekt sådana förtjänar.

Allt detta håller nu på att ställas på huvudet. Vi är på väg på att få en ny censur som inte behöver respektera lagarna, som inte står under demokratisk kontroll, som hanteras helt utanför rättsväsendet och som saknar möjlighet för granskning och överklagande. En censur som gör den enskilda individen fullständigt rättslös.

Det är EU-kommissionen och de sociala nätverken Facebook, Twitter och Youtube (Google) som enats om något som kallas EU:s Joint Referral Platform. Inom dess ram är det tänkt att de sociala nätverken (så väl på eget initiativ som på initiativ från Europols Internet Referral Unit) skall ta bort innehåll som kan anses uppmana till extremism, vara hatiskt eller opassande i dessa politiskt turbulenta tider.

Sådant är naturligtvis ofta en fråga om subjektiva bedömningar. De sociala nätverken har redan anklagats för att gynna Demokraterna framför Republikanerna i det amerikanska presidentvalet. Användare som är kritiska till identitetspolitiken har stängts av. Och vi vet att en del av det som till vardags kallas näthat faktiskt mer handlar om kritiska argument som någon ogillar eller inte förmår bemöta.

Nu har denna nya censur alltså fått EU:s välsignelse. Internets sociala nätverk skall rensas från sådant som makthavarna finner stötande eller olämpligt.

Det diaboliska är att detta kommer att ske inom ramen för de sociala nätverkens användarvillkor – som vi alla har accepterat, utan att för den sakens skull ha läst. Detta gör oss i princip rättslösa. Facebook, Twitter och Youtube har rätt att göra vad de vill, utan att behöva förklara sig. Detta helt vid sidan av lagarna, utanför rättsväsendet och i strid med rättsstatens mest grundläggande principer.

På så sätt har våra politiska makthavare lyckats begränsa det fria ordet – utan att behöva besvära sig med lagstiftning, utan att behöva krångla med rättslig prövning och utan att behöva smutsa ner sina egna händer.

Våra politiska ledare har med andra ord lyckats med konststycket att genomföra en icke-demokratisk inskränkning av yttrandefriheten som rymmer ett stort mått av godtycke och nyckfullhet.

Så får det helt enkelt inte gå till.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna