04162024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vår rätt till ekonomiskt privatliv försvinner i många små steg

I dag presenterar regeringen sin budget. En av de detaljer som läckt ut är att företag nu kommer att tvingas göra en detaljerad skatteredovisning för varje anställd varje månad, istället för som hitintills en gång varje år.

Detta kommer naturligtvis att leda till en ökad administrativ börda på företagen. Tid som skulle ha lagts på att driva företag, skapa jobb, bygga välstånd och skapa tillväxt kommer att läggas på onödigt pappersarbete. Det är inte vad Sverige behöver.

En annan aspekt är kontrollen över människors pengar. Vi har redan en omfattande kontroll av våra insättningar och uttag på banken samt av vår bankhantering av kontanter. Samtidigt håller Sverige på att bli allt mer kontantlöst och människor lämnar digitala spår från sina kortbetalningar på ett sätt som ger myndigheterna en mycket omfattande insyn i vår ekonomi.

Nu kommer detta alltså att toppas med att Skatteförvaltningen skall få fullständig insyn i våra löneinkomster, månad för månad.

På så sätt kommer staten att stärka sitt grepp om medborgarna. Det är en markering av makt. Ingen skall tro att han eller hon har kontroll över sin egen ekonomi.

Detta ingår i ett större mönster. I många år har data om mycket av svenska folkets, våra företags, organisationers och institutioners bankaffärer sänts över i bulk för analys hos den amerikanska säkerhetsbyråkratin. (I namn av kriget mot terrorism och organiserad brottslighet.) Det gäller inte bara oss, utan alla EU-länder. Detta har kritiserats av bland andra Europaparlamentet.

Därför finns det ett löfte (som snarare borde ses som ett hot) från EU-kommissionen om att istället bygga upp ett eget europeiskt system för registrering och analys av alla våra banktransaktioner. När detta blir verklighet återstår att se. Men kommissionen har varit tydlig med att ett sådant system förbereds.

När det kommer på plats kommer det inte att finnas ett uns kvar av vår rätt till ekonomiskt privatliv.

Detta bör även ses i ljuset av den ständigt pågående euro-krisen. Den är långt ifrån över och snart har ECB inga ytterligare verktyg kvar för att hantera den. Och vi har redan sett vilka konsekvenser det kan få. Till exempel uttagsbegränsningar av den typ som under en tid rådde i Grekland. Eller regelrätt konfiskation av människors banktillgodohavanden, som på Cypern. Vad som kommer att ske när krisen går in i nästa skede är omöjligt att veta. Men risken är att det kommer att bli stökigt. I detta går vi svenskar inte säkra, trots att vi inte är med i euro-samarbetet. Den svenska ekonomin är på många sätt tätt sammanvävd med resten av Europa.

I ett i princip kontantlöst samhälle där staten har full insyn i medborgarnas ekonomi kommer ingen att gå säker. Vilket är en starkt bidragande orsak till att EU och svenska staten målmedvetet stärkt greppet på detta område i flera års tid.

Så reduceras vi från fria individer och medborgare till undersåtar.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna