05232019Huvudnyheter:

MENINGAR OCH REFLEKTIONER OM HUR VI FORMAR VÅR VÄRLD OCH VÅRT VARANDE, I DET STORA OCH DET LILLA, I DET AVLÄGSNA OCH DET NÄRA

Så vinner borgarna valet. Om de vill.

Egentligen handlar det bara om sunt förnuft. De borgerliga partierna måste kolla av sina premisser och skärpa till sig.

Till att börja med måste det stå klart: Det är socialism som står för en stor stat som bestämmer över allt möjligt och som petar i folks liv. Att vara borgerlig är att stå upp för individens frihet under ansvar, urstarka medborgerliga fri- & rättigheter, en begränsad stat som fokuserar på det som verkligen är viktigt och en fri ekonomi. Samt att i övrigt lämna folk i fred.

Detta är en rollfördelning som blivit allt mer suddig i kanterna i takt med att borgerligheten har avidologiserats, rört sig mot mitten och satt makten framför idéerna och principerna. Den ideologiska medvetenheten måste stärkas upp – för att ge verksamheten mål, mening och moment.

Det viktigaste av allt är att ta in nytt, dugligt och kompetent folk. Människor som säger som det är, som talar om verkliga problem och som kan presentera rimliga lösningar.

Detta är det mest begåvade och samtidigt svåraste man kan göra: Att plocka in folk som är smartare än man själv, till gagn för Saken.

Vilket naturligtvis innebär att en massa kompisar, gamla partigängare och släktingar får flytta på sig till förmån för mer kompetent folk.

För uppriktigt sagt så imponerar inte dagens borgerliga politiska generation. Ta bara en sådan sak som alla bakvända privatiseringar. Att avskaffa ett offentligt monopol bara för att förläna en privat aktör samma monopol är att missa nästan allt som är bra med privatiseringar – som mångfald och konkurrens. Privatiseringar bör leda till att saker blir bättre och billigare, inte sämre och dyrare.

Det är dags för nya, kompetenta och ideologiskt medvetna kvastar.

Tänk vilken succé det skulle kunna bli i valet: En modig, konsekvent, kompetent borgerlighet som förhåller sig rationell till verkligheten, styr upp den offentliga kärnverksamheten, rensar upp i byråkratin och ger människor mer frihet och makt över sina liv. En borgerlighet som står över medias tjatter och spelteorier. En borgerlighet som talar direkt till alla hyggliga människor.

Levererat med kraft och självförtroende är detta ett givet framgångsrecept. Speciellt i tider då behovet av någon att lita på är stort – vad gäller samhällets stabilitet och den västerländska demokratins större värden.

Detta är inte raketforskning. Men risken är att borgerligheten sjunkit så djupt i sin bunkermentalitet att den inte längre förstår sitt syfte eller egna bästa.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna