07132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

EU:s internetcensur hör inte hemma i en demokratisk rättsstat

Just nu pågår en process som kan komma att förändra internet som vi känner det, till det sämre. En process som hotar flödet av fri information och den öppna samhällsdebatten. Men den pågår i nästan total medieskugga, i Europaparlamentet.

Det handlar om att EU vill att det skall kosta pengar att länka till bl.a. tidningsartiklar – och att vi skall ha automatiserad censur av allt som laddas upp på nätet.

Läs mer om förslaget i detlj här:
• Rädda internet från EU:s länkskatt och nätcensur! »
• EU:s länkskatt och nätcensur – sammanfattning och länksamling »

De flesta svenskar känner överhuvudtaget inte till vad som är i görningen. De har ingen aning om att det finns ett stort och överhängande hot mot hela deras liv på nätet och mot samhällets fria flöde av information.

Media bryr sig inte. Varför skulle de? Det är ju de stora mediehusen som ligger bakom idén om att ta betalt för att länka till dem. Detta är ett steg i ”gammelmedias” kamp för att återta makten över informationen och agendan. Logiken i denna plan är dock långt ifrån kristallklar.

När det gäller den automatiserade censuren av användargenererat material på internet, så handlar det om sådan information som skyddas av upphovsrätten. Det är problematiskt i sig. Vi skall inte ha förhandscensur. Om någon bryter mot upphovsrättslagarna skall det prövas i efterhand, i god ordning, av vårt rättsväsende. Detta är inte något som skall hanteras av algoritmdrivna dataprogram som gissar sig fram till vad som får publiceras eller ej. En sådan process är oacceptabel i en rättsstat.

En annan aspekt är att man aldrig vet var man hamnar om man öppnar dörren för förhandscensur och filtrering. Det finns redan långt gångna diskussioner om att vissa former av politiska yttranden inte hör hemma på internet. Med EU:s nya censurmaskin är det bara att justera parametrarna, så vips har vi även automatiserad politisk censur av internet.

Slutligen skall påpekas att den enskilde kommer att bli helt rättslös. Någon möjlighet till rättslig prövning eller överklagande finns inte, då det inte är lagen utan nätplattformarnas användarvillkor som i slutändan kommer att styra vad som släpps igenom filtret. Och de kommer att vara överdrivet nitiska, för att själva ha ryggen fri.

Detta är skarpa förslag. Den 20-21 juni håller Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (JURI) sin nyckelvotering i frågan. Just nu är det en rösts övervikt för både länkskatt och internetcensur.

Vad händer nu?

Senaste artiklarna