04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Störta januari-regeringen!

Endast 11% av folket tror på vad den här regeringen sysslar med.

Men det bryr sig sossarna inte om, så länge de har något som är viktigare än allt annat – makten.

Här får allmänintresset stiga åt sidan. Här finns en maktapparat att expandera, en utnämningsmakt att försvara och en hel armé med hitintills lojala vänstermänniskor i allehanda skattefinansierad verksamhet att försörja. Så, makten måste till varje pris säkras. Det är inte förhandlingsbart.

Socialdemokraterna lider av en självbild i vilken de själva är förutbestämda att inneha makten. Makten över alla i vårt land. För hur skall de annars kunna ändra på folk?

Socialdemokraternas ego kan endast mäta sig med deras enastående inkompetens. Ju mer makt de lägger under sig, ju fler saker kommer att gå åt skogen. Det är den där viljan att centralstyra. Att ställa sig i vägen för samhällets och individens naturliga evolution. Att ändra på saker bara för att man kan, vilket ofta leder till att de slutar fungera.

En av politikens viktigaste uppgifter är att hålla efter byråkratin. Någon måste säga stopp när byråkratin växer utan att verksamheten tillförs något värde. Någon måste låta några vuxna människor titta på saken innan man till exempel omorganiserar hela polisen med en skiss på baksidan av en servett.

Detta inte minst eftersom en fungerande och effektiv byråkrati är vad som håller igång ett land som Sverige. Den som någon gång bott i utlandet vet att svensk byråkrati – när den vill – kan vara oerhört rationell, automatiserad och snabb. Byråkratin har många osjungna hjältar. Därför måste den få ro att fokusera på sin kärnverksamhet – istället för att sinkas av en massa politiskt påbjudet trams.

Men nejdå. Med sossarna vid makten sitter byråkratin säkert. Det finns alltid fler saker att utreda, kontrollera och förbjuda. Man breddar den politisk-byråkratiska sfärens mandat. Sådant kräver funktionärer. Och den politiska klåfingrigheten breder ut sig som något slags byråkratisk lungsot. Sedan slutar plötsligt polisen att fungera. Delvis av på grund av personalbrist – men framförallt av organisationstekniska skäl.

Ett annat exempel, från en aktuell artikel i Kvartal:

»Det nya läkarprogrammet innehåller betydligt mindre traditionell medicinsk kunskap än tidigare, till förmån för inslag som global hälsa, mäns våld mot kvinnor och hållbarhetsperspektiv. Ulla Westin, docent, universitetslektor och överläkare, ser problem med de radikala förändringar som nu görs av en samhällskritisk utbildning.«

Det är så socialismen ser ut nu för tiden. Det var längesedan någon såg socialdemokratin som allmänhetens tjänare. Vilket ju heller aldrig har varit deras idé. Deras projekt är att skapa den socialistiska människan. Uppbackade av public service. Finansierade med andra människors pengar.

Till de 11% som fortfarande anser att det här med en januari-regering är en god idé – tänk så här: Ni har haft makten ett år nu. Verkar det som att ni har saker och ting under kontroll? Känner ni att landet utvecklas? Känner ni tillförsikt inför framtiden? Vet ni ens vad ni vill?

Man skall veta när det är dags att lämna festen. Så låt folket gå till valurnorna igen.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna