04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Härskar bäst som härskar minst

Det finns en egenskap som jag verkligen saknar bland våra politiska ledare – ödmjukhet.

Politiker vill gärna ge intryck av att de kan allt, vet allt och därför är bättre på att bestämma hur saker och ting skall vara än individen, civilsamhället och marknaden. Men i själva verket svävar de ofta lika mycket i okunskap som alla andra. Speciellt dåliga är de på att förutse dynamiska, oväntade och oönskade effekter av sina egna beslut.

Att fatta beslut som inte är i kontakt med verkligheten, grundläggande ekonomiska samband och människors incitament blir fel. Och om man gör fel i ett centralstyrt system, då drabbas alla.

Den första fråga som måste ställas är om ett politiskt beslut alls är nödvändigt eller önskvärt.

Politiska beslut slår fast en modell som – under tvång – förväntas gälla för alla. Vilket begränsar människors möjlighet att välja mellan olika alternativ, att finna det som passar dem själva bäst. Politisk styrning blockerar även spontan utveckling, frivilligt samarbete och den konkurrens som annars – på en fri marknad i ett fritt samhälle – skulle kunna ge oss fler, bättre och ofta billigare alternativ.

Om man inskränker friheten, då reducerar man även det antal idéer och vägar som prövas. Vilket i sin tur fördröjer eller hindrar samhällets utveckling och framåtskridande.

Samtidigt är vårt samhälle så komplext att det är en övermänsklig uppgift, en omöjlighet att styra det uppifrån.

Vad man däremor kan göra är att lita till människors frivilliga och spontana samarbete, erfarenheter, civilsamhällets självorganiserande dynamik och marknadens överlägsna förmåga att möta behov och lösa problem.

Men det skulle kräva att politikerna stiger åt sidan – och att de överlämnar stora delar av sin makt till folket. Vilket knappast kommer att ske. De litar helt enkelt inte på folket och dess förmåga. Och de måste till varje pris upprätthålla illusionen av att de själva behövs.

Därför styrs vi av uppblåsta viktigpettrar som påstår sig veta bättre än andra hur allt skall vara – men som aldrig är beredda att ta ansvar för sina beslut och handlingar.

Allt skulle bli så mycket bättre om våra politiska ledare slutade tvinga på folket en massa ideologiska experiment och utopiska projekt.

Jag är helt övertygad om att de flesta människor vill att staten skall fokusera på att sköta sin kärnverksamhet på ett kompetent sätt – och sedan längst möjligt lämna individen, civilsamhället och marknaden ifred.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna