04182024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Vi behöver lära oss att leva med internet

Varje gång informationen tar ett kliv framåt förändras vårt samhälle och våra liv.

För snart 600 år sedan utvecklade Gutenberg boktryckarkonsten. Plötsligt blev information tillgänglig för en bredare allmänhet – och för första gången på människors eget språk istället för latin. Vilket orsakade århundraden av oreda, maktförskjutningar och till och med krig.

Tidningen var ett annat kliv. Nu kunde människor ta del av nyheter från hela världen, vidga sina vyer och även få insikt i hur de rika och mäktiga lever och förvaltar landet. Vilket naturligtvis ogillades av makten. Man använde indragningsmakten flera gånger mot Aftonbladet, som till sist publicerades under namnet det 26:e Aftonbladet.

Dagstidningarna hade i början ett uruselt rykte. Ungefär på samma sätt som vissa upprörs över internet idag.

Telegrafen, rundradion och televisionen var andra uppfinningar som förändrade världen, inte sällan på ett tumultartat sätt. Världen, politiken och det offentliga samtalet blev tillgängligt, ibland rent av i realtid. Samtidigt kritiserades etermedia för att vara opium för folket.

För några årtionden sedan fick vi ett allmänt tillgängligt internet. I princip all världens samlade information och kunskap blev nu tillgänglig för folket. Nyheter, åsikter och skeenden fick bred och omedelbar spridning. Alla kunde nu publicera sig och sina åsikter utan att behöva fråga någon om lov. Allt globalt och öppet 24/7.

Det vore konstigt om detta – informationssamhällets största kliv – inte skulle få minst lika stora konsekvenser för våra liv och vårt samhälle som tidigare tekniksprång. Dessutom befinner sig internet än så länge bara i sin linda. Utvecklingen går allt snabbare.

Med detta har det mänskliga samtalet – som inte alltid är vackert – också fått en ny arena. När vi är uppkopplade utsätts vi för en överväldigande mängd information, åsikter, propaganda, förströelser, nyheter – och inte sällan kritik. Vilket vi knappast var mentalt förberedda på.

Som jag brukar påpeka innebar inte minst nyhetsmedias övergång till den digitala världen att nyhetscykeln förkortades betydligt. Och med det tempot i samhällsdebatten. Vilket i sin tur har gått ut över eftertanke, analys och det konstruktiva samtalet.

Vi var som sagt inte beredda på detta. Vilket förmodligen har påverkat samtalsklimatet på ett negativt sätt. Att ständigt möta information som inte passar våra respektive världsbilder är påfrestande. Att dygnet runt möta åsikter som vi inte riktigt kan eller vill förhålla oss till är frustrerande.

När vi blir överväldigade är det lätt hänt att vi stänger av, att vi låter känsloreaktioner styra istället för förnuftet och att vi ibland vänder taggarna utåt.

Detta innebär inte att internet är något dåligt. Tvärt om. Internet är en fantastisk möjlighet att utveckla vårt samhälle, att driva utvecklingen framåt och att skapa välstånd som kan komma fler till del. Detta är vår nya verklighet.

Däremot är vi ovana vid vår nya informationsmiljö. Vilket ibland leder till att saker och ting går över styr. Det kan vara en förklaring till det ibland så hetsiga samtalsklimatet. Speciellt som vi ogärna erkänner fel inför andra, än mindre inför en hel uppkopplad värld.

Därför är det intressant att se hur internet samtidigt hjälper oss att hantera vår nya informationsmiljö. Gå till exempel in på Youtube och sök på stoicism.

Då kommer du att upptäcka att det finns ett oerhört stort och ständigt växande utbud av välproducerade, filosofiskt inriktade videos – vars syfte är att hjälpa oss att hantera händelser, yttranden och andra människor utan att för den sakens skull bli överväldigade av våra egna känsloreaktioner. Plötsligt blev 2000 år gammal grekisk och romersk filosofi åter högsta mode. Vilket för övrigt även märks på bokmarknaden.

Här någonstans känner jag att vi går igenom en mognadsprocess, som kan leda till ett mer vuxet internet.

Internet är här för att stanna. Men det kommer att ta ett tag innan vi lär oss att förhålla oss till den saken på ett rimligt och förnuftigt sätt. Detta på samma sätt som vi med tiden lärt oss att förhålla oss till det tryckta ordet – trots den oreda det till en början förde med sig.

Det är i vart fall en teori.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna