04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Hur går det för Sverige om britterna lämnar EU?

Den brittiska folkomröstningen om EU närmar sig snabbt. I dag väger det rätt jämt i opinionen. Det kan mycket väl sluta med att Storbritannien lämnar unionen. Men vad skulle en Brexit betyda för Sverige?

Till att börja med kan man konstatera att det finns en grupp länder inom EU som inte driver en lika federalistisk linje som unionens kärnländer. Ledande bland dessa är Storbritannien. Även Sverige tillhör denna grupp.

Det är inte något speciellt vågat antagande att EU kommer att utvecklas mot mer federalism och överstatlighet utan britterna. Om inte annat kommer EU:s kärnländer att vilja markera en sådan riktning och ambition vid en Brexit. Detta kommer Sverige att tvingas förhålla sig till. Då måste vi ta ställning till om vi vill tillhöra unionens kärna eller periferi.

På sikt kommer det då att bli svårare att hålla Sverige utanför den gemensamma europeiska valutan, euron. Redan i dag har euro-länderna sina egna möten, som ofta berör mycket mer än bara valutafrågor och ekonomi.

Att stå utanför detta är en sak när man är i sällskap av en världsvaluta (pundet) och en av världens ledande finansmarknader (London). Men hur blir det om det bara är vissa nord- och centraleuropeiska länder som inte är med? Detta kommer att aktualisera valutafrågan, så väl i dessa länder som i Bryssel.

Som alla vet är euro-samarbetet djupt problematiskt. För att fungera kräver det i princip en fiskal union och centraliserad ekonomisk styrning. Så i förlängningen blir frågan om vi är beredda att ställa Sverige under ekonomiskt förmyndarskap från Bryssel och Frankfurt. Jag är inte alls säker på att det är en bra plan.

Även om man bortser från valutafrågan, så kommer ett EU utan britterna att bli mindre marknadsorienterat och mer politiskt. Och med tanke på det politiska läget i länder som Frankrike, Polen och Ungern – så är det inte alls otänkbart att EU även kommer att gå mot mer protektionism. Vilket i så fall kommer att drabba unionens redan svaga ekonomiska tillväxt.

Om Storbritannien lämnar EU, då borde även Sverige och ett antal andra liberalt sinnade länder bryta sig ur. Kanske kan vi få hänga på de avtal som britterna då kommer att ingå med EU? Men det svenska EU-medlemskapet tycks vara hugget i sten. Det är till och med inskrivet i vår grundlag. Så i vart fall för tillfället tycks vi sitta fast.

Jag förstår om britterna vill lämna EU. Men jag är inte alls bekväm med tanken på att Sverige blir kvar i unionen utan dem.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna