04232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Migration och fri rörlighet i morgondagens EU

Låt mig – utan att lägga några direkta värderingar i det – peka på ett par trender kopplade till flykting- och migrationsfrågorna som jag tycker mig se och som är intressanta.

Till att börja med verkar det som att det bara är en tidsfråga innan man kommer att sätta upp något slags interneringsläger för flyktingar som skall utvisas efter att de begått brott eller fått sin asylansökan avslagen.

Denna fråga finns redan på dagordningen i till exempel Tyskland – trots att frågan om internering just där är extra känslig, av lätt insedda skäl.

Det handlar om att regeringar över hela Europa helt enkelt vill ha koll på att bara de som har rätt att vistas i respektive land befinner sig där. Frågan kommer även att kopplas till frågor som kriminalitet och parallellsamhällen. Räkna med att detta kommer att väcka en intensiv debatt.

En annan spaning gäller Medelhavet, nu när flyktingströmmarna åter tycks ta den vägen. Detta gäller inte minst då även en afrikansk migrationsvåg satts i rörelse.

I dag finns en flotta av europeiska räddningsfartyg som plockar upp migranter strax utanför den afrikanska kusten, för att sedan ta dem till Europa. Här tror jag att EU kommer att växla till en mer australiensisk lösning. Det vill säga att Frontex och europeisk militär kommer att ta över, för att helt enkelt bogsera/transportera tillbaka dessa flyktingar till Afrika.

Min tredje punkt är att jag tror att EU:s fria rörlighet kommer att omtolkas och omformas. EU-medborgare kommer fortfarande att ha rätt att resa som de vill mellan medlemsländerna – och att bo var de vill i EU, under förutsättning att de har ett jobb eller annan form av egen försörjning. Däremot kommer vi inte att kunna passera gränserna utan ID-kontroll.

Gränsstationer längs vägarna, mobila patruller på tågen och kontroller på flygplatserna kommer att ge så väl EU:s som medlemsstaternas myndigheter information om vem som befinner sig var. Och den som inte kan identifiera sig på ett nöjaktigt sätt kommer att vägras resa eller rentav tas i förvar. Allt kan lagras i SIS, Schengen Information System, som är den databas som hitintills främst använts för att registrera resande och migranter vid EU:s yttre gränser.

Med maskinläsbara pass och standardiserade nationella ID-kort kan detta ske med mindre krångel och mindre obehag än en vanlig passkontroll – även om funktionen i grunden är densamma.

Frågan diskuteras redan på EU-nivå. Till exempel driver Belgien ett krav på ID-kontroller vid resor med kollektiva färdmedel som passerar gränserna. Det finns även krafter inom EU som skulle vilja se ett gemensamt EU-ID-kort, vilket dock är en idé som möter hårt folkligt motstånd i många medlemsstater – eftersom den leder oss allt längre in i ett kontrollsamhälle.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna