06232024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Terrorism och svensk byråkrati

Stockholms-terroristen, Rakhmat Akilov, var alltså känd av myndigheterna.

Ändå tycks han ha fallit mellan stolarna. Han flaggades hos Säpo, utreddes och avskrevs. Då hade han redan fått avslag på sin asylansökan och för Migrationsverket var han ett stängt, om ännu inte avslutat fall. Därför fick polisen, som hade att verkställa hans utvisning, aldrig någon information.

Ingen tycks formellt sett ha gjort något fel. Ändå låg döda och skadade längs Drottninggatan i fredags.

Detta känns på något sätt väldigt svenskt. Var och en gör det de förväntas göra, i sin egen lilla låda. Men någon överblick eller något övergripande ansvar tycks inte finnas.

Nu är jag ingen vän av registrering och övervakning. Men om en person som skall utvisas ur landet har dragit på sig Säpos intresse, då tycker jag ändå att det borde finnas en anteckning om detta. Om inte annat, så för de polisers skull som en dag skulle få i uppdrag att verkställa utvisningen. Då hade man till och med kunnat göra honom till ett prioriterat ärende och – om inte annat – satt honom i förvar.

Samtidigt har såväl Migrationsverket som Säpo och polisen Akilov i sina respektive system. Han bör dessutom vara registrerad i EU SIS (Schengen Information System). Så registrerad är han. Det som saknas är samordning, helhetsblick och sunt förnuft.

Nu ledde Säpo:s utredning förvisso inte till någon åtgärd och det är vanskligt att registrera människor som efter utredning inte visat sig vara misstänkta för brott eller för att vara en fara för allmänheten. (Vilket i och för sig var en total missbedömning.) Men jag tycker ändå att när vi har att göra med människor som kommer från oroshärdar, som riskerar att föra sina konflikter med sig, som potentiellt kan vara farliga och som söker asyl i Sverige – då bör det finnas samlad information om dem och allt som rör deras ärende på ett och samma ställe.

Och det måste väl ändå vara bättre att hålla ordning på potentiellt farliga människor (speciellt sådana som inte har rätt att upprätthålla sig i landet) än att massövervaka vanligt, hederligt folk? I vart fall om det är vår säkerhet som är syftet med övervakningen.

Fredagens attentat var förfärligt på alla sätt och vis. Men ändå rätt begränsat som terrorattack betraktat. Nästa gång kan det vara mycket värre. Därför är det ett absolut krav att myndigheterna i vart fall samordnar den information de har om asylsökande som kommer från krigszoner och konflikthärdar. Det är naturligtvis ingen garanti mot att något kan inträffa igen. Men det minskar risken.

Och – nej – det är inte rasistiskt. Inte ens främlingsfientligt. Inte enligt någon rimlig definition. Det handlar om ordning och reda.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna