04192024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Kärnkraften måste utvecklas, inte avvecklas

Ingen som idag är yngre än 57 år gammal deltog i kärnkraftsomröstningen 1980. Idag ser opinionen ut som följer: Fortsätta använda kärnkraften 35%. Bygga nya reaktorer 36%. Avveckla kärnkraften 19%. Vet inte 10%.

Svenska folket har förstått verklighetens realiteter. Men inte våra politiker. Samma människor som viftar med alla armar om klimatet vill avveckla den enda helt fossilfria energikälla som står till buds.

Vind och sol kräver backup i form av fossileldad el och importerad skitig kol-el, för de dagar vinden inte blåser och solen inte skiner.

Kärnkraften puttrar och går däremot dygnet runt, året runt med undantag för en del, som regel planerade avbrott för underhåll. (Och då skall det finnas andra reaktorer som täcker upp). Däremot kan kärnkraften inte användas för att reglera vind och sol – eftersom man inte startar upp ett kärnkraftverk på en kafferast.

Vind och sol – utsläpp. Kärnkraft – inga utsläpp. Svårare än så är det inte. Om till exempel Tyskland hade valt att behålla sin kärnkraft istället för att satsa på så kallat förnybar energi, då hade koldioxidutsläppen blivit mindre. Vilket man kan tycka borde vara ett argument för alla som ser koldioxid som ett problem.

Dessutom har kärnkraften – trots den svenska tankeförbudslagen – utvecklats. Generation tre och speciellt de kommande thorium-reaktorerna kan delvis drivas med gammalt kärnavfall. Som då reduceras till en mindre mängd avfall som »bara« behöver hållas under kontroll något hundratal år – istället för hundratusentals. Så var det problemet löst.

Och med lite tur får vi även sprutt på fusionskraften, som är ett mycket avancerat sätt att koka vatten.

Men den behövs egentligen inte. Med lite målmedveten forskning (som redan är på god väg i andra delar av världen) kan vi få en i princip outtömlig källa till elektricitet som är ren och vars säkerhet bygger på fysikens grundläggande lagar. Till och med Iran och Nordkorea kan då få använda kärnkraft – eftersom thorium-reaktorer inte lämpar sig för att göra vapenplutonium.

Ett samhälle med god tillgång till energi har, enligt alla rimliga måttstockar, större tillväxt än ett där det råder knapphet. Och tillväxt handlar inte bara om nya iPhones. Det handlar om våra pensioner och vårt välstånd. Det handlar om ny teknik i vården och nya, snabba och miljövänliga kommunikationssystem. Det handlar om livskvalitet och om trygghet. Det handlar om att gynna såväl näringsliv som miljö. Det handlar om pengarna i din plånbok. Det handlar om samhällelig utveckling och framåtskridande.

Jag blir alldeles paff när jag hör miljöpartister säga att det tar så lång tid att bygga ny kärnkraft att man inte hinner vänta på den. Men den kommer att behövas. Så att vänta innebär bara ökad tidspress och högre kostnader. Kärnkraften måste börja utvecklas nu. Inte när det i någon mening redan är för sent.

Att inte fatta beslut får också konsekvenser. Det är att låta landet driva in en osäker tillgång på el – samtidigt som elcyklar och elbilar måste laddas, tågen få ström, den tunga industrin snurra på, serverhallarna matas och hela vår IT-baserade tillvaro bäras upp av kraftnätet. Vi skulle till och med kunna exportera el till grannländer som annars är beroende av smutsig el.

Det är dags för svenska folket att säga ifrån. Kärnkraften måste utvecklas, inte avvecklas.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna