04132024Huvudnyheter:
Senaste kommentarer

Bilden av verkligheten vs. verkligheten

Alla som någon gång haft förstahandsinformation om, eller personligen bevittnat en händelse som sedan rapporterats av media vet att medias bild i varierande utsträckning, men så gott som alltid är fel. Vilket kanske inte är konstigt – då journalister sällan har all den information, kunskap och insikt som krävs för att kunna återge en korrekt bild.

När jag arbetade i Europaparlamentet var detta ett dagligt problem. Journalister i allmänhet vet inte hur EU fungerar och hur beslutsgången är. Att rätta allt som är fel i rapporteringen är en övermänsklig uppgift. Så vi bestämde oss för att lägga ribban på nivån »tillräckligt rätt«.

Den senaste tiden har jag försökt bilda mig en uppfattning om vad som verkligen sker i USA. Här är amerikansk media till viss nytta. Men framförallt är det alternativmedia på Youtube som The Daily Wire, Tim Pool och The Liberal Hivemind som intresserar mig.

Jag är inte heller säker på att allt de hävdar är korrekt – och ofta är de lite over the top. Men de ger en bredare bild. Till exempel är det här man kan se videofilmer på vad som sker i de kravaller som fortsätter vecka efter vecka. Det är också här man kan få se videoklipp som visar vad som sker innan vissa kontroversiella polisingripanden och skjutningar. Händelserna är sällan så enkla som de framställs i amerikansk och ännu mindre svensk mainstream-media.

Ett underhållande och sedelärande inslag är alla de Youtube-videos som visar människor som kategoriskt försvarar eller avvisar olika uttalanden beroende på vem av presidentkandidaterna de tillskrivs. Förvirringen som uppstår när det avslöjats att det som sagts egentligen har sagts av den andra kandidaten är intressant att se. Vanligtvis är det sympatisörer till det demokratiska partiet som faller i fällan.

Det intryck jag får är att man genom våldsaktioner och möjligen också fulspel är på väg att sabotera det demokratiska presidentvalet i november. Vilket i så fall är anmärkningsvärt. Men knappast förvånande – med tanke på att vänstern uppenbarligen föredrar våld och kravaller framför sakligt, fredligt samtal och en demokratisk process. Strävan efter makt har blivit större än respekten för demokratin – och större än respekten för andra människors säkerhet och egendom.

Dessutom är det oroväckande att åklagare med partibok i det demokratiska partiet tycks vara ovilliga att lagföra kravallvänstern – även när det finns tydliga bevis. De offrar då även den oväldiga rättsstatens principer, vilket är synnerligen oroväckande.

Man behöver ingen spåkula för att förutsäga att presidentvalet kommer att bli en soppa – med förenklad poströstning som direkt uppmuntrar till fusk och oegentligheter. De flesta utfall ser ut att leda till mer kaos och våld.

I sammanhanget kan det vara värt att notera att Joe Biden är på väg att förlora det övertag han tillfälligt haft över Donald Trump i opinionen. Att i någon mening liera sig med kravallvänstern var knappast det demokratiska partiets bästa idé.

/ HAX

Vad händer nu?

Senaste artiklarna